Δίπλωμα Ταχύπλοου Σκάφους - www.sxolhtaxyploon.gr

Δίπλωμα Ταχύπλοου Σκάφους

Δίπλωμα Ταχύπλοου Σκάφους

Για τον χειρισμό ταχύπλοου σκάφους χρειάζεται απαραίτητα άδεια χειριστή απο την Λιμενική Αρχή, που να βρίσκεται σε ισχύ.
Ταχύπλοο σκάφος ορίζεται κάθε μηχανοκίνητο σκάφος (πετρελαίου ή βενζίνης) που μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 15 κόμβων ανά ώρα.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει υποχρεωτικά:
1) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
2) Να ειναι ψυχικά και σωματικά υγιής.
3) Να γνωρίζει κολύμβηση.
4) Να έχει παρακολουθήσει τα υποχρεωτικά μάθημα όπως ορίζει το υπουργείο σε αναγνωρισμένη σχολη υποψηφίων χειριστών ταχυπλοων σκαφών που είναι 3 ώρες πρακτικά (σκάφος) και 6 ώρες θεωρητικά!

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση προς την Λιμενική Αρχή για την έγκριση συμμετοχής του ενδιαφερόμενου στις εξετάσεις, για την απόκτηση της άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους κατεβάστε εδώ.
Μαζί με την αίτηση αυτή θα πρέπει να επισυνάπτονται και τα εξής δικαιολογητικά:
1) Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου.
2) Πρωτότυπα πιστοποιητικά ιατρών (παθολόγου & οφθαλμιάτρου) ή φωτοαντίγραφο άδειας ικανότητας αυτοκινήτου.
3) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986.
4) Βεβαίωση της σχολής μας με τα αντίστοιχα παραστατικά καταβολής διδάκτρων.
5) Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
6) Ψηφιακή φωτογραφία 1000X1160 pixels ή 450X522 pixels.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Η θεωρητική (γραπτή) εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών/απαντήσεων.
Ο αριθμός των ερωτήσεων ανέρχεται σε είκοσι (20) και χρονικά η εξέταση διαρκεί σαράντα (40) λεπτά της ώρας.
Επιτυχών στην θεωρητική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που έχει απαντήσει σωστά σε δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον ερωτήσεις.
Όσοι υποψήφιοι περάσουν επιτυχώς την θεωρητική εξέταση δικαιούνται να προχωρήσουν στο δεύτερο στάδιο που είναι η πρακτική εξέταση.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει:
1) Την ασφαλή πρυμνοδέτηση και πλαγιοδέτηση του ταχύπλοου σκάφους.
2) Την αναγνώριση και χρήση σωστικών και πυροσβεστικών του μέσων.
3) Την κατασκευή ενός εκ των ναυτικών κόμπων “καντιλίτσα”, “ψαλίδα” ή “σταυρόκομπος”.
4) Βασικές γνώσεις ανάγνωσης και χρήσης του ναυτικού χάρτη Επιτυχών στην πρακτική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος ο οποίος ολοκλήρωσε επιτυχώς όλα τα παραπάνω στάδια της πρακτικής εξέτασης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αίτηση προς την Λιμενική Αρχή για την έγκριση συμμετοχής του ενδιαφερόμενου στις εξετάσεις, για την απόκτηση της άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους κατεβάστε εδώ.
Η εκπαίδευση των υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα και διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική.
Τα θεωρητικά μαθήματα περιλαμβάνουν διδασκαλία έξι (6) ωρών και πραγματοποιούνται στην, ειδικά διαμορφωμένη με τα κατάλληλα μέσα, αίθουσα της σχολής μας.
Επιπλέον παρέχουμε στους μαθητές μας ΔΩΡΕΑΝ εγχειρίδιο εξεταστέας ύλης (και σε μορφή PDF) με σύνολο ερωτοαπαντήσεων που βοηθούν στην πιο εύκολη κατανόηση της διδαχθέας ύλης κατεβάστε εδώ.
Τα πρακτικά μαθήματα περιλαμβάνουν διδασκαλία τριών (3) ωρών και πραγματοποιούνται σε ολοκαίνουριο εκπαιδευτίκο DIVER'S σκάφος της σχολής μας.
Τα μαθήματα στο σκάφος ειναι ΑΤΟΜΙΚΑ για τον κάθε μαθητή.
Οι ώρες των μαθημάτων αυτών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ για παρακολούθηση.

...Photo Gallery...

Μείνετε ενημερωμένοι !!


Σχολή Ταχυπλόων Σκαφών News Letter

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επιστροφή Επάνω